หน้าแรก
หน้าแรก

จดหมายเปิดผนึกถึงภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ หรือ สภส.

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ หรือ สภส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความสำคัญกับภาคีเครือข่ายและตระหนักเสมอว่าภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานสนับสนุนสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะ ดังนั้นจึงได้ตั้งสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ให้เป็นกลไกในการสนับสนุนให้มีส่วนร่วม จุดประกายกระตุ้น สนับสนุนพัฒนา เชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างภาคีด้วยกันและระหว่างภาคีเครือข่ายกับสำนักต่างๆ ของ สสส. ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่าย ตลอดจนเพื่อช่วยยกระดับ ขีดความสามารถภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ปฎิทินกิจกรรมเพื่อนภาคี

พฤศจิกายน

ธันวาคม 2020

มกราคม
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for ธันวาคม

1st

No Events
Events for ธันวาคม

2nd

No Events
Events for ธันวาคม

3rd

No Events
Events for ธันวาคม

4th

No Events
Events for ธันวาคม

5th

No Events
Events for ธันวาคม

6th

No Events
Events for ธันวาคม

7th

No Events
Events for ธันวาคม

8th

No Events
Events for ธันวาคม

10th

No Events
Events for ธันวาคม

11th

No Events
Events for ธันวาคม

12th

No Events
Events for ธันวาคม

13th

No Events
Events for ธันวาคม

14th

No Events
Events for ธันวาคม

15th

No Events
Events for ธันวาคม

16th

No Events
Events for ธันวาคม

17th

No Events
Events for ธันวาคม

18th

No Events
Events for ธันวาคม

19th

No Events
Events for ธันวาคม

20th

No Events
Events for ธันวาคม

21st

No Events
Events for ธันวาคม

22nd

No Events
Events for ธันวาคม

23rd

No Events
Events for ธันวาคม

24th

No Events
Events for ธันวาคม

25th

No Events
Events for ธันวาคม

26th

No Events
Events for ธันวาคม

27th

No Events
Events for ธันวาคม

28th

No Events
Events for ธันวาคม

29th

No Events
Events for ธันวาคม

30th

No Events
Events for ธันวาคม

31st

No Events

เพื่อนภาคีสุขใจ

ข่าวสารจาก สภส.

สสส. ร่วมกับศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก นำองค์ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ผลักดัน 5 มหาวิทยาลัยชื่อดัง

สสส. ร่วมกับศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก นำองค์ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ผลักดัน 5 มหาวิทยาลัยชื่อดั

Read More »

คลังภาพ

เปลี่ยนจาก Me เป็น We

การลดปัจจัยเสี่ยง จาก เหล้า บุหรี่ เป็นประเด็นร่วม ที่ทุกภาคส่วน ต้องเข้ามาร่วมช่วยกัน เพื่อขับเคลื่

Follow us / ติดตามพวกเราได้ที่

เรามีช่องทางในการสื่อสาร สามารถติดตามข่าวสารของพวกเราเเละสามารถร่วมออกความเห็นต่างได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ

Line ID : TH_Buddy