หน้าแรก
หน้าแรก

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) จะจัดการอบรมหลักสูตร Visual Note รุ่นที่ 4

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) จะจัดการอบรมหลักสูตร Visual Note รุ่นที่ 4 (เปลี่ยนการบันทึกที่เน้นความถูกต้อง “ความครบของเนื้อหา” สู่การ “ใช้ภาพ” สะท้อนความเข้าใจ และเชื่อมโยงกว่าเดิม) เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ (Social Communication in Health Promotion) สำหรับผู้จัดการโครงการ/แผนงาน และผู้ปฏิบัติงาน…ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต้องการสร้างทักษะการคิด การมองภาพรวม ต้องการริเริ่มกระบวนการคิดใหม่ๆ 

 • วันที่ 16-17 กันยายน 2562
 • ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 • รับจำนวนจำกัด 25 คน เพื่อการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

สิ่งที่คุณจะได้รับ 

 1. เปลี่ยนจากการ “จำและจด” สู่การ “เข้าใจ-เห็นภาพ-ถ่ายทอด-และต่อยอด”
 2. วิธีการเขียนโน้ตด้วยภาพ สร้างความสามารถในการรับฟัง เข้าใจภาพใหญ่ และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง
 3. วิธีการฝึกฝน/พัฒนาทักษะการคิดเป็นภาพ ที่ช่วยให้พัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง
 4. เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานการคิดเป็นภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

 1.  การสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ…อย่างคม ชัด กว้าง ลึก และเชื่อมโยง
 2.  การเตรียมความพร้อมให้เป็น…นักคิดและสื่อสารด้วยภาพ
 3.  การเปลี่ยนแปลงการโน้ตประจำวันสู่พื้นฐานการทำงานแบบเห็นภาพและคิดสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการที่เป็นจริง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าอบรม

 1. เป็นภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะกับ สสส. และมีโครงการ/แผนงานด้านสุขภาวะที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 2. เป็นผู้จัดการโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้ปฏิบัติงานในโครงการ/แผนงาน (รับสมัคร 1 คนต่อโครงการ/แผนงาน)
 3. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดระยะเวลา 2 วัน 
 4. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง หรือเบิกจากโครงการ/แผนงาน
 5. ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้จัดจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในวันที่ 2 กันยายน 2562
 6. กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ (หลังจากได้รับการตอบรับแล้ว) กรุณาแจ้งผู้จัดทราบล่วงหน้า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนภาคีอื่นได้เข้าอบรมแทน 

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัคร ที่คุณเขมณัฐ (เม้ง) T. 082-329-3413

Email : khemanat@thaihealth.or.th

QR Code สมัครทางออนไลน์

Date

ก.ย. 16 2019 - ก.ย. 17 2019

Time

8:00 am - 6:00 pm

Leave a Comment