หน้าแรก
หน้าแรก

หลักสูตรการถอดบทเรียน วันที่ 22-23 มีนาคมนี้ และ 21-22 มิถุนายนนี้

รีบสมัครด่วน! หลักสูตรการถอดบทเรียน วันที่ 22-23 มีนาคมนี้ และ 21-22 มิถุนายนนี้

• เข้าใจขั้นตอนและวิธีการถอดบทเรียน/สังเคราะห์ความรู้  
• สามารถวิเคราะห์ความรู้/บทเรียนสำคัญที่เกิดขึ้นในการ
• ดำเนินงาน และถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน หรือขยายผลการดำเนินงาน

เครื่องมือสำคัญในการจัดการความรู้ เน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มที่เป็นระบบเพื่อสกัดความรู้ฝังลึกในตัวคนและองค์ความรู้ในการดำเนินงานโครงการ/แผนงานออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปสรุป และสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบ ต่างๆ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน นำมาซึ่งการปรับวิธีคิดและวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดหลักสูตรและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมได้เลยค่ะ https://bit.ly/3ugeCyN

* จัดโดย สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) 

#เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ #ThaiHealthAcademy #พัฒนาศักยภาพตนเอง #สสส #ถอดบทเรียน

Date

มี.ค. 22 2021 - มิ.ย. 22 2021

Time

All of the day

Leave a Comment