หน้าแรก
หน้าแรก

หลักสูตร “Keep Calm & Carry On ฯ รุ่น 2

เปิดรุ่น 2 สำหรับภาคีเท่านั้น เสริมสกิลใจ ลดความเครียดจากโควิด เพื่อก้าวต่อไปด้วยกันใน new normal กับ T+ หลักสูตร “Keep Calm & Carry On ฯ รุ่น 2”
.
มาเข้าใจความเครียดถึงระดับร่างกาย ปรับแนวคิด เรียนรู้เครื่องมือดูแลใจที่ใช้ได้ทันทีกับ Dr.Benjamin Weinstein (สอนเป็นภาษาไทย)
.
วันเรียน 27 มิ.ย. 9.00-12.30 น. ผ่าน Zoom
รายละเอียด bit.ly/keepcalminfo
สมัครก่อน 25 มิ.ย. bit.ly/keepcalmapply

 

หลักสูตรนี้รับได้จำนวนมาก สามารถส่งต่อชวนเครือข่ายสมัครเข้าร่วมอบรมได้

Date

มิ.ย. 22 2020 - มิ.ย. 27 2020

Time

8:00 am - 6:00 pm

Leave a Comment