หน้าแรก
หน้าแรก

เปิดอบรมทางออนไลน์เสริมทักษะการเงิน บัญชี และพัสดุ ทางออนไลน์ ครั้งที่ 2

ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส. เปิดอบรมทางออนไลน์เสริมทักษะการเงิน บัญชี และพัสดุ ทางออนไลน์
สำหรับ ผู้รับทุนในนามบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล (ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ)
ประจำเดือน *  สิงหาคม (วันที่ 31 ส.ค. 2563) *  กันยายน (วันที่ 23 ก.ย. 2563)

Date

ก.ย. 23 2020

Time

8:00 am - 6:00 pm

Leave a Comment