หน้าแรก
หน้าแรก

16 ตุลาคม วันอาหารโลก

อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แต่ปัจจุบันพบว่ามีประชากรโลกประมาณ 870 ล้านคน หรือ 1 ใน 8 คน ของประชากรโลกที่ยังอดอยากหิวโหยอยู่ ดังนั้น วันอาหารโลก จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงปัญหาความอดอยาก และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยนั่นเอง

รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมนึกถึงคุณค่าของอาหารทุกจานที่เราได้ทานกันนะ

Date

ต.ค. 16 2020

Time

All of the day

Leave a Comment