หน้าแรก
หน้าแรก

ปฏิทิน

มิถุนายน 2021

เข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัล “นักสื่อสาร Convergence”

ถ้าคุณคือนักผลิตสื่อ สุขภาวะ ถ้าคุณมีไอเดียการสร้างสรรค์สื่อเพื่อชุมชน ถ้าคุณคิดว่า ....คุณสามารถสร้างสรรค์สื่อ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนได้ ขอเชิญผลิตและส่งผลงาน “สื่อ สุขภาวะ” ในพื้นที่ภาคตะวันออก ชิงรางวัล ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ...
01 มิ.ย. - 31 ก.ค.
No event found!