หน้าแรก
หน้าแรก

5 วิธีสอนเจ้าตัวน้อย ให้รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ

เด็กก็เปรียบเหมือนผ้าขาว เมื่อเราแต่งแต้มสีใดลงไปผ้าผืนเล็กๆ นี้ก็จะกลายเป็นสีนั้นๆ ดังนั้นถ้าเราอยากให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นคนมีความรับผิดชอบ การปลูกฝังเขาตั้งแต่วัยเยาว์จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งวันนี้เรามีวิธีต่างๆ มาฝากกัน รับรองว่าให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจแน่นอน

 

จัดตารางเวลา
– การสอนให้ลูกรู้จักแบ่งเวลา เป็นวิธีที่จะช่วยสร้างความรับผิดชอบให้กับลูกได้เป็นอย่างดี โดยพ่อแม่ควรทำเป็นแบบอย่าง และจึงให้ลูกเรียนรู้ที่จะแบ่งเวลาด้วยตัวเอง

 

ดูแลของใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบ
– การดูแลของใช้หรือของเล่นให้อยู่ถูกที่ จะทำให้เจ้าตัวน้อยรู้จักหน้าที่และดูแลรับผิดชอบของเล่นของตัวเองมากขึ้นอีกด้วย

 

รับผิดชอบงานบ้าน
– งานบ้านเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำของทุกบ้าน หากเราให้ลูกน้อยได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานบ้าน เขาจะรู้จักคำว่าส่วนรวมมากขึ้น อีกทั้งยังได้ความสนุกและความรับผิดชอบอีกด้วยนะ

 

ออมเงินและทำรายรับรายจ่าย
– การมีวินัยในการจดบันทึกและออมเงินถือเป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรที่จะใส่ใจ เพราะช่วยให้ลูกน้อยของเราเป็นเด็กที่รู้จักคุณค่าของเงิน และกลายเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนมากขึ้น

 

เข้าวัดทำบุญพัฒนาจิตใจ
– การเข้าวัดทำบุญนอกจากจะช่วยให้ลูกมีจิตใจที่ผ่องใสแล้ว สถานที่ที่เงียบสงบยังช่วยขัดเกลาให้เขารู้จักกาลเทศะมากขึ้น รวมไปถึงช่วยเรื่องสมาธิได้อีกด้วย

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY