หน้าแรก
หน้าแรก

ชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยรื่น

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ที่ทำการชุมชนบ้านห้วยรื่น อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สภาผู้นำชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยรื่น ประชุมกลุ่มอาชีพเพื่อขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยรื่น สร้างรายได้แก่ชุมชน พร้อมยะระดับชุมชนสู่พื้นที่ดีเด่นอย่างต่อเนื่อง
ภาพ/ข่าว : ชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยรื่น
Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY