หน้าแรก
หน้าแรก

เปลี่ยนจาก Me เป็น We

การลดปัจจัยเสี่ยง จาก เหล้า บุหรี่ เป็นประเด็นร่วม ที่ทุกภาคส่วน ต้องเข้ามาร่วมช่วยกัน เพื่อขับเคลื่อนสังคม ให้เมืองสงขลาเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัย ปลอดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ลดตาย น่าเที่ยว สนุกทุกเทศกาล
10 มีนาคม 2563 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา สนับสนุนโดย สสส. จัดเวทีพบปะเยี่ยมเยียนภาคีเครือข่าย ที่ขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยภาคีที่เข้าร่วมในวันนี้ ประกอบไปด้วย ผู้แทนจาก องค์กรต่างๆดังนี้
– สำนักงานควบคุมโรค12 สงขลา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, คปภ., ปภ.เทพา
ปภ.ระโนด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ, อบจ.สงขลา, เทศบาลนครสงขลา, เครือข่ายประชาคมอาหารปลอดภัย จ.สงขลา, สื่อมวลชน (Your News, ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์, ภาพลักษณ์ใต้นิวส์)
ขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม
Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY