หน้าแรก
หน้าแรก

สำโรง Model รับมือ Covid-19

สถานการณ์ในยามนี้ ความร่วมแรงร่วมใจในการป้องกัน และวางแผนรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของคนในชุมชนเอง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง มาตรการต่างๆที่ชุมชนเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานจริง เริ่มแล้วที่บ้านสำโรง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มาดูกันค่ะว่า เขากำหนดแผนจัดการในชุมชนกันอย่างไร

สภาผู้นำชุมชนหมู่บ้านสำโรง ร่วมกันวางแผนมาตรการจัดการ 3 ระยะ เพื่อให้ทันการแพร่ระบาดในหมู่บ้านไว้ ดังนี้

แผนการจัดการชุมชนระยะสั้นเร่งด่วน
1. ทุกคนในชุมชนต้องมีหน้ากากสวมป้องกัน ต้องเช็คจำนวนคนแล้วดำเนินการทำให้พอกับคนในชุมชน ให้เหลือสำรองพอใช้ยามฉุกเฉิน และสถานการณ์ที่จะหนักกว่านี้ (ในวันพุธที่ 25 เสร็จและพร้อมแจกจ่ายทุกคน)
2. จัดการข้อมูล การเข้าออกหมู่บ้าน คนกลับเข้าหมู่บ้านจาก กทม. ต่างจังหวัดทุกวัน หรือคนในหมู่บ้านไปธุระในพื้นที่เสี่ยงหรือนอกพื้นที่ ทุกคน รายงานอัพเดตในกลุ่มไลน์
3. เข้าถึง ติดตาม สื่อสาร เเบบตรงกับกลุ่มเสี่ยง ผ่าน อสม. และสภาผู้นำชุมชน ทั้งให้ความรู้ และกักตัว 21 วัน (รายงาน เติมความรู้ผ่านการประชุม และกลุ่มไลน์สภาผู้นำชุมชน)
4. ทำความเข้าใจกับจุดเสี่ยงกระจายเชื้อ เช่น ร้านค้างดขายเป้ก พ่อค้าแม่ค้าในหมู่บ้านและตลาดสดต้องสวมหน้ากากป้องกัน ล้างมือ ทุกครั้งที่จับของและเงิน ทำบุญใส่บาตรที่วัด จัดจัดใส่บาตรและงดพิธีกรรม แต่ให้ศีลพรผ่านเสียงตามสาย เลื่อนงานบวช งานแต่ง เปลี่ยนการประชุมประชาคมเป็นประชุมคุ้ม
5. คิดแผนรองรับผู้ป่วยหากติดเชื้อ มีสถานที่รองรับผู้ป่วยได้ 10 คน ด้วยนะเออ โดยสำรวจ บ้านที่ว่างไม่มีคนอาศัยในชุมชนได้ 10 หลัง พร้อกับประสาน รพ.สต.จัดการเป็นสถานพยาบาล สอนวิธีการดูแลผู้ป่วยด้วย
6. อื่นๆ ตามสถานการณ์ ช่วงนี้ทีมทุกคนพร้อมในพื้นที่ และปรับตามเหตุการณ์

ถัดมา แผนระยะกลางของชุมชน เป็นเรื่องของการพึ่งพาตนเอง ด้วยการสร้างทัศนคติและการสติในการใช้ชีวิต รวมทั้งการสร้างความเข้าใจด้วยชุดข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำสู่การปรับพฤติกรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ทำนาอินทรีย์ ปลูกผัก สมุนไพร กินดี กินเป็น ใช้เป็น ขายเป็น พัฒนาระบบสุขภาพวิถีชุมชน เช่น อบ สมุนไพร การดูแลสุขภาพด้วยชีววิถี การพัฒนาและเพิ่มปริมาณ คุณภาพทรัพยากร (ป่า ดิน น้ำ)

สุดท้ายคือ แผนระยะยาว คือการสร้างความมั่นคงทางปัจจัย 4 ของคนในชุมชนให้มากขึ้น ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรคระบาด หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ด้วยการสร้างชุมชนที่ดี 4 มิติ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพ หากชุมชนเข้มแข็งและจัดการตนเองได้ ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ ก็จะสามารถรับมือและแก้ไขได้รวดเร็ว

ชุมชนอื่นๆมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างคะ มาแชร์ข้อมูลกันหน่อยจ้าาาา…..

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY