หน้าแรก
หน้าแรก

ขอแจ้งยกเลิกการอบรม (ชั่วคราว) หลักสูตรเสริมทักษะการบริหารจัดการการเงิน บัญชีและพัสดุ

ขอแจ้งยกเลิกการอบรม (ชั่วคราว) หลักสูตรเสริมทักษะการบริหารจัดการการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปี 2563 จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เมื่อเหตุการณ์กลับสู่ปกติฝ่ายบัญชีและการเงินจะแจ้งการจัดการอบรมต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาคู่มือ เอกสาร คลิป จากเว็บไซค์ สสส. และเพื่อนภาคี
Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY