หน้าแรก
หน้าแรก

ในวันที่ฝนตก ขับรถอย่างไร

เข้าหน้าฝน นอกจากจะต้องระวังเรื่องสุขภาพกันให้ดีแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องอุบัติเหตุจากการขับยานยนต์ในช่วงเวลาฝนตก ร่วมกันลดความเร็ว ไม่ประมาท ป้องกันเหตุไม่คาดคิดกันนะครับ 

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY