หน้าแรก
หน้าแรก

ควันบุหรี่ไฟฟ้ามีแต่นิโคตินกับไอน้ำจริงหรือ ?

มีอะไรในควันบุหรี่ไฟฟ้า

– ควันบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเพียง “ไอน้ำ” ที่ไม่มีอันตราย
– ควันบุหรี่ไฟฟ้าที่ผู้สูบสูบเข้าปอดจากอุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้า และหายใจออก สามารถที่จะมีสารที่เป็นอันตราย และอาจจะมีอันตราย ซึ่งรวมถึง
– นิโคติน
– ฝุ่นขนาดเล็กที่เข้าถึง ส่วนลึกของปอด
– สารปรุงแต่งกลิ่นรส เช่น ไดอะซิทิล สารที่ทำให้เกิดโรคปอดรุนแรง
– ไอระเหยจากสารอินทรีย์
– สารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็ง
– โลหะหนัก เช่น นิกเกิล ดีบุก และ ตระกั่ว
– ควันบุหรี่ไฟฟ้าที่หายใจเข้า และ พ่นออกมาจากคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้สูบ และคนที่อยู่ใกล้ชิดได้รับสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
– เป็นการยากที่ผู้บริโภคจะรู้ว่ามีสารอะไรในบุหรี่ไฟฟ้า เช่น บุหรี่ไฟฟ้าบางชนิด ระบุว่า ไม่มีนิโคตินเลย แต่ถูกตรวจพบว่ามีนิโคติน

อ้างอิง : เอกสารศูนย์ควบคุมโรค (CDC) สหรัฐอเมริกา
Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY