หน้าแรก
หน้าแรก

สูบบนรถ สารพิษสูงขึ้น 10 เท่า

รู้หรือไม่ว่า!? การสูบบุหรี่บนรถยนต์ส่งผลให้สารพิษสูงขึ้นกว่าปกติถึง 10 เท่า นั่นก็เพราะพื้นที่ในรถมีขนาดเล็ก และอากาศหมุนเวียนอยู่ในที่แคบๆ จึงทำให้ระดับสารพิษสูงมาก และรู้หรือไม่ว่าแม้จะเปิดกระจกสูบบุหรี่ในรถ ก็ลดระดับสารพิษลงได้ไม่หมด

ห่วงตัวเอง และห่วงคนที่นั่งมาด้วยกัน และดีที่สุดคือ “หยุดสูบ”
Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY