หน้าแรก
หน้าแรก

สมัครเข้าร่วมหลักสูตร “กระบวนกรสร้างเสริมสุขภาวะ”

ในปีนี้ ธนาคารจิตอาสามีความตั้งใจสนับสนุนงานของภาคีสร้างเสริมสุขภาวะให้มีความเข้มแข็ง ผ่านการติดตั้งทักษะทางสุขภาวะทางปัญญาในคนทำงาน และยกระดับกิจกรรมด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงจิตใจ จึงขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์และเชิญภาคีฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร กระบวนกรสร้างเสริมสุขภาวะ” หรือ Transformative Experience Provider (TEP) รุ่นที่ 7
 
หลักสูตรนี้จะยกระดับวิทยากร ผู้สอน หรือผู้จัดกิจกรรม ในโครงการฯ ให้เป็น “กระบวนกร” ที่สามารถยกระดับกิจกรรมเดิมของตน เป็นกระบวนการสร้างทักษะการตระหนักรู้และสะท้อนตนเองในกลุ่มเป้าหมายของตนได้
 
หลักสูตร TEP7 เรียนทั้งหมด 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2564

หมดเขตรับสมัคร  31 ธันวาคม 2563

หากมีคำถามสามารถโทรหาผมได้เลยที่ 089-727-5247 หรือ line id: wisetniyoms

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY