หน้าแรก
หน้าแรก

“อนุทิน” เผย สสส. คว้ารางวัลองค์กรส่งเสริมสุขภาพระดับโลก “Nelson Mandela”

“ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 148 วันที่ 26 มกราคม 2564 ได้ประกาศรับรองให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากประเทศไทย ได้รับรางวัล Nelson Mandela Award for Health Promotion 2021 ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ทางองค์การอนามัยโลกมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่สร้างผลงานสำคัญโดดเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ”

“การเดินทางร่วมกันของภาคีเครือข่าย กับ สสส. ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี จนมาถึงวันนี้ที่ สสส. ได้รับรางวัลนี้มาที่แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของเราได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สสส.ขอขอบคุณเพื่อนภาคีทุกท่านที่ร่วมแรง ร่วมในอย่างหนักในการงานสร้างเสริมสุขภาพมาโดยตลอด และ เราจะก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมสุขภาวะครับ

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY