หน้าแรก
หน้าแรก

ร้อนใช่เล่น ระวังเป็นฮีทสโตรก

เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการ อย่าลืมระวังเรื่อง ‘ฮีทสโตรก’ ภัยใกล้ตัวที่ไม่อาจมองข้าม ด้วยการสังเกตสัญญานง่ายๆ ดังนี้

-อุณหภูมิเกิน 40 องศาเซลเซียส
-วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด
-คลื่นไส้
-ไม่มีเหงื่อ
-หายใจถี่

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY