หน้าแรก
หน้าแรก

ปฎิทิน สภส.

มิถุนายน

กรกฎาคม 2020

สิงหาคม

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระองค์ผู้ทรงเป็น “เ

Read More »

วันอาสาฬหบูชา

“วันอาสาฬหบูชา” ถือเป็นหนึ่งในวันพระใหญ่ที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี ในโอกาสเช่นนี้จึงอยากเชิญชวนทุกคนทำบุญตักบาต

Read More »

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

26 มิถุนายน วันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) ผู้ที่มีผลงานด้านบทกลอนจำนวนมาก จนได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของโลก หรือ เชกเสปียร์แห่งประเทศไทย

Read More »