หน้าแรก
หน้าแรก

ปฎิทิน สภส.

เมษายน

พฤษภาคม 2021

มิถุนายน

เข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัล “นักสื่อสาร Convergence”

ถ้าคุณคือนักผลิตสื่อ สุขภาวะ ถ้าคุณมีไอเดียการสร้างสรรค์สื่อเพื่อชุมชน ถ้าคุณคิดว่า ….คุณสามารถสร้างสรรค์สื่อ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนได้ ขอเช

Read More »

หลักสูตรการพัฒนาการทำงานด้วยการคิดเชิงออกแบบรุ่นที่ 1

#ด่วนเปิดรับจำกัด Design Thinking for Work Development หลักสูตรการพัฒนาการทำงานด้วยการคิดเชิงออกแบบ รุ่นที่ 1 . เปิดรับสำหรับภาคีเครือข่าย สสส. และองค

Read More »