หน้าแรก
หน้าแรก

ข่าวสารจาก สภส.

ขอแจ้งยกเลิกการอบรม (ชั่วคราว) หลักสูตรเสริมทักษะการบริหารจัดการการเงิน บัญชีและพัสดุ

ขอแจ้งยกเลิกการอบรม (ชั่วคราว) หลักสูตรเสริมทักษะการบริหารจัดการการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจ

Read More »

สำโรง Model รับมือ Covid-19

สถานการณ์ในยามนี้ ความร่วมแรงร่วมใจในการป้องกัน และวางแผนรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั

Read More »